Logo: vemer

Regulatorer

VM 670 7
VM 670 7
  • Temperatur / Tryck / Fukt
  • DIN-skena, Panelmontage
  • 72x72mm / 32x72mm / 48x48mm
  • Givare NiPt, Pt100, NTC, etc
  • Serie FHT: analog utgång, ModBus / RS485

Elektronisk digital regulator / termostat med display för avläsning av aktuell temperatur. Universell och lättprogrammerad med 9 st. ”färdiga valbara menyer” för vanligt förekommande reglerfunktioner.

Under drift visar displayen aktuell temperatur alternativt blinkande vid larm/gränsläge med programmerad larmkod (även summer vid larm). Regulatorn har en ingång för extern styrfunktion, exempelvis omkoppling mellan två olika börvärden. Inlagt program och parametrar skyddas med separata lösenord för olika behörighetsnivåer.

Modeller finns för olika montagealternativ, matningsspänning, ett eller två reläer samt för olika typer av givare.

VE 249 9 / Panelmontage 48x48mm
VE 249 9 / Panelmontage 48x48mm
VM 667 3 / Panelmontage 32x75mm
VM 667 3 / Panelmontage 32x75mm

Värmeregulatorer

Digitala regulatorer för både uppvärmning och avkylning i applikationer som ugnar, kyldiskar och omgivningstemperatur.

Serie FHT

En mer funktionsrik regulator med analog utgång och stöd för ModBus / RS485.

Kyl- / Frysregulatorer

Digitala temperaturregulatorer specialanpassade för kylapplikationer. Inställbar avfrostningstid (Cykel) samt avfrostningslängd (varaktighet).

Tryckregulatorer

Digitala regulatorer för kontroll av tryck. Linjära givare (0-20mA, 4-20mA, 0-1V).

Fuktregulatorer

Digitala regulatorer för reglering av fukt. Linjära givare (0-20mA, 4-20mA, 0-1V).

Givare

Givare finns för många olika ändamål.

VM 640 0 / Panelmontage 72x72mm
VM 640 0 / Panelmontage 72x72mm
VN 879 3 / Givare Pt100
VN 879 3 / Givare Pt100