Logo: k-electric

Säkringslister 60mm

Säkringslister, övervakade
Säkringslister, övervakade
 • Kompakta utförande, 27mm bredd
 • Oberoende manöver
 • Blinkindikering
 • Fingersäker / Plomberbar
 • 10x38mm, D01, D02
 • Övervakning
 • Strömmätning som tillbehör

Kompakta säkringslister

Kompakta säkringslister (Tytan R) med genomtänkt säkerhet.

 • Blinkindikering ger snabb och säker identifiering av felkälla
 • Oberoende manöver Varje list har en 3-polig brytare med oberoende manöver (DIN VDE 0105)
 • Löstagbar säkringshållare (EN 50110-1) med plug-in teknik (inga skruvar) ger korrekt kontakttryck samt skyddar fingrar från brännskador genom att undvika direkt kontakt med säkringen.
 • Plomberbar ger skydd vid underhållsarbete eller annan avstängning
 • Tydlig optisk indikering av brytarens läge
List med mätmodul
List med mätmodul

Övervakade lister

Ett övervakningsrelä fångar via kommunikationsbussen upp summalarm av tre olika typer

 • Utlöst säkring indikerar att en säkring löst ut i någon av de anslutna listerna
 • Överhettning indikerar att temperaturen är skadligt hög i någon av de övervakade listerna
 • Kommunikationsfel indikerar fel på kommunikationsbussen eller frånslagen säkringslist.

Även de övervakade listerna har ett kompakt utförande om endast 36mm bredd.

Skensystem
Skensystem

Strömmätning

Plug-in-moduler till säkringslisterna för strömmätning

60mm skensystem

 • Skenhållare
 • Fas / PE / N
 • Skyddskåpor
 • Tillbehör