Logo: cmc

Minikontaktorer M0 / MOG / MOH

MOHF-10E 230 VAC
MOHF-10E 230 VAC
  • Brumfria / tyst tillslag
  • Flatstift- / Skruvanslutning
  • DIN-skena eller skruvmontage
  • M0 / MOG / MOH / MOGF / MOHF / MH
  • Tillverkade i Schweiz

OBS! Tillverkningen har upphört

Tillverkningen av dessa produkter har upphört. Vi har endast mindre antal av vissa modeller kvar i lager.

Minikontaktorer MO är ideala för industri, belysning-, värmestyrning, manövertavlor m.m. De många varianterna samt utmärkta prestanda säkerställer bästa val av kontaktor för de flesta applikationer.

Absolut brumfria, AC/DC-styrning, skruv- eller flatstiftsanslutning. Montage på DIN-skena eller med skruvfastsättning. Manöverspänning 24..415V AC respektive 24..230V DC.

Artikelnummer uppbyggnad

Det finns många olika modeller och varianter av kontaktorerna, de vanligaste listas under beställdata för övriga se produktblad eller kontakta oss.

M0, artikelnummer
M0, artikelnummer
MOG-01E 230 VAC
MOG-01E 230 VAC

Beställdata

AC Styrning

Artikel E-nummer Data
MOH-10E 24 VAC E 32 901 01 skruv, 4sl, 0br, 24 VAC manöverspänning (MOH10ED)
MOH-10E 230 VAC E 32 901 04 skruv, 4sl, 0br, 230 VAC manöverspänning (MOH10EG)
MOH-10E 400 VAC E 32 901 06 skruv, 4sl, 0br, 400 VAC manöverspänning (MOH10EH)
MOH-01E 24 VAC E 32 901 11 skruv, 3sl, 1br, 24 VAC manöverspänning (MOH01ED)
MOH-01E 230 VAC E 32 901 14 skruv, 4sl, 1br, 230 VAC manöverspänning (MOH01EG)
MOH-01E 400 VAC E 32 901 16 skruv, 4sl, 1br, 400 VAC manöverspänning (MOH01EH)
MOHF-10E 24 VAC E 32 901 21 flatstift, 4sl, 0br, 24 VAC manöverspänning (MOHF10ED)
MOHF-10E 230 VAC E 32 901 24 flatstift, 4sl, 0br, 230 VAC manöverspänning (MOHF10EG)
MOHF-10E 400 VAC flatstift, 4sl, 0br, 400 VAC manöverspänning (MOHF10EH)
MOHF-01E 24 VAC flatstift, 3sl, 1br, 24 VAC manöverspänning (MOHF01ED)
MOHF-01E 230 VAC E 32 901 34 flatstift, 3sl, 1br, 230 VAC manöverspänning (MOHF01EG)
MOHF-01E 400 VAC flatstift, 3sl, 1br, 400 VAC manöverspänning (MOHF01EH)

DC Styrning

Artikel E-nummer Data
MOG-10E 24 VDC E 32 901 41 skruv, 4sl, 0br, 24 VDC manöverspänning (MOG10ED)
MOG-10E 230 VDC skruv, 4sl, 0br, 230 VDC manöverspänning (MOG10EG)
MOG-10E 400 VDC skruv, 4sl, 0br, 400 VDC manöverspänning (MOG10EH)
MOG-01E 24 VDC E 32 901 51 skruv, 3sl, 1br, 24 VDC manöverspänning (MOG01ED)
MOG-01E 230 VDC skruv, 4sl, 1br, 230 VDC manöverspänning (MOG01EG)
MOG-01E 400 VDC skruv, 4sl, 1br, 400 VDC manöverspänning (MOG01EH)
MOGF-10E 24 VDC flatstift, 4sl, 0br, 24 VDC manöverspänning (MOGF10ED)
MOGF-10E 230 VDC flatstift, 4sl, 0br, 230 VDC manöverspänning (MOGF10EG)
MOGF-10E 400 VDC flatstift, 4sl, 0br, 400 VDC manöverspänning (MOGF10EH)
MOGF-01E 24 VDC flatstift, 3sl, 1br, 24 VDC manöverspänning (MOGF01ED)
MOGF-01E 230 VDC flatstift, 3sl, 1br, 230 VDC manöverspänning (MOGF01EG)
MOGF-01E 400 VDC flatstift, 3sl, 1br, 400 VDC manöverspänning (MOGF01EH)

Det finns även modeller i annat utförande, kontakta oss vid behov.